in Taal

Paginanummers, schrijven we die in letters of in cijfers?

Paul de Maat uit Breda stuurde de Volkskrant een e-mail over cijfers in de krant. ‘Wat ik vaak zie in de krant is dat getallen voluit worden geschreven, terwijl ik dan denk: wat vreemd dat hier niet gewoon een getal staat.’

Hij dacht dat ook bij de column van Merel van Vroonhoven van 16 februari, over het eindverslag van informateur Ronald Plasterk. In de column stond: ‘Zo blijkt er van de op pagina één bejubelde overeenstemming over het handen-af-van-de-rechtsstaat-principe als basisvoorwaarde voor kabinetsvorming, op pagina vier weinig over.’

Een draak van een zin, volgens mij. Een prima column, volgens De Maat. Maar: ‘Waarom niet pagina 1 en pagina 4?’

Dat bij getallen lang niet altijd meteen duidelijk is of ze in cijfers of in letters moeten worden weergegeven, erkent ons Stijlboek ruiterlijk. In bijna dertienhonderd woorden tracht dit naslagwerk voor eindredacteuren duidelijkheid te verschaffen over het onderwerp ‘cijfers’ en hoe ze te schrijven. De hoofdregel is: ‘Getallen tot en met twintig in letters, evenals tientallen, honderdtallen, duizendtallen, miljoen en miljard.’

Er bestaan uiteraard uitzonderingen. Het Stijlboek noemt het leeuwendeel hiervan onder het kopje ‘Categorieën waarbij altijd cijfers worden gebruikt’, zoals leeftijden, jaartallen en geldbedragen. Daaronder enkele voorbeelden: ‘hij wordt 17 jaar, 2 procent loonsverhoging, het is 4 uur, 8 januari 2009, 10 graden’ – het leest als een dagboekaantekening van een McDonald’s-filiaalmanager, al was het die dag in werkelijkheid een stuk kouder: ‘Een ijsdag met een gemiddelde temperatuur van -4,5 graden’, aldus weerverleden.nl.

‘We schrijven ook: groep 5, hoofdstuk 9 en 5 maanden cel’, dixit het Stijlboek. (Bij nieuwsberichten over rechtspraak wordt dit voorschrift vaak genegeerd, maar niemand die daar tot dusver een brief over heeft gestuurd.)

Terug naar de mail van De Maat. ‘Het is beter om wanneer je iets een nummer geeft, dit ook echt als een nummer te schrijven’, stelt hij. ‘Voorbeelden: hoofdstuk 1, klas 2, groep 8.’ Hij verwijst naar de desbetreffende pagina van Onze Taal, waar staat dat je ‘bij het nummeren van de onderdelen van een groter geheel, of van een reeks’ de getallen het best kunt weergeven in cijfers.

‘Er blijft in de praktijk altijd discussie mogelijk over specifieke gevallen’, schrijft het Stijlboek in het lemma over cijfers. In dit geval is die discussie niet mogelijk. De paginanummers hadden in de column van Van Vroonhoven beter in cijfers kunnen worden weergegeven.

Geschreven voor de Volkskrant