Is de PVV fascistisch?

Over die vraag schreef ik in 2011 mijn bachelorscriptie aan de Tilburg University. Rob Riemen had dat in 2010 beweerd in zijn essay De eeuwige terugkeer van het fascisme, maar ik vond zijn onderbouwing niet overtuigend, omdat hij zijn beweringen niet staafde met concrete voorbeelden. Aan de hand van de theorie die historicus Robert Paxton uiteenzet in The Anatomy of Fascism (2004) bestudeerde ik het reilen en zeilen van de Partij Voor de Vrijheid, en ik kwam tot de conclusie dat de PVV terecht fascistisch genoemd kan worden. De scriptie werd beloond met het hoogst mogelijke cijfer, een 10. Klik hier om de scriptie ‘Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics’ te lezen.