in Taal

Hoe Wopke Hoekstra zonder iets te winnen toch kampioen kon worden

Wopke Hoekstra werd ondervraagd door de milieucommissie van het Europees Parlement, in het kader van zijn aanstelling als Eurocommissaris voor Klimaat. Bas Eickhout van GroenLinks, ondervoorzitter van de commissie, zei tijdens de hoorzitting dat Hoekstra niet bekendstaat als ‘klimaatkampioen’.

Wat is een klimaatkampioen, vroeg ik me af. Een kampioen is de winnaar van een competitie, dacht ik: Nederlands kampioen bowlen, olympisch kampioen reuzenslalom. ‘Klimaatkampioen’ lijkt een noviteit, geschikt voor een kwartetspel met woorden als ‘klimaatklever’ en ‘klimaatdrammer’ – rollen die Hoekstra ook niet op het lijf geschreven zijn.

Maar ‘kampioen’ betekent nog meer. Het is ook ‘iemand die de wapens voor een ander opneemt’ en de ‘beschermer, verdediger in woord en/of daad van een persoon, een partij, een zaak, een gevoel’ (Van Dale). In die zin is het synoniem aan ‘pleitbezorger’ en ‘voorvechter’, en kan Hoekstra – toch een beetje een loser – zich ook kampioen wanen. Maar wiens pleit zal hij als Eurocommissaris bezorgen?

‘Klimaatkampioen’ blijkt geen neologisme van Eickhout, maar lijkt te zijn ontstaan na de VN-klimaatconferentie in Parijs. Vrij vertaald vanaf de website Climate Champions: ‘Om het werk van overheden te verbinden met vrijwillige en gezamenlijke acties van steden, regio’s, bedrijven en investeerders, besloten landen twee High-Level Champions aan te stellen.’ Egyptenaar Mahmoud Mohieldin en Razan Al Mubarak uit de Verenigde Arabische Emiraten mogen zich officieel ‘klimaatkampioen’ noemen.

Klimaatkampioenen is ook een programma op Cartoon Network waarin kinderen met tips over energiebesparing wordt aangeleerd dat de oplossing voor de klimaatcrisis bij individuele consumenten ligt, terwijl die crisis de uitkomst is van een systeem waarin regeringen met miljarden belastinggeld vervuilende sectoren subsidiëren. Shell-man en KLM-vriend Hoekstra lijkt niet de aangewezen persoon om dat als klimaatkampioen aan banden te leggen.

Geschreven voor de Volkskrant