Kun je ontkennen dat je een polderfascist bent door je te distantiëren van het poldermodel?

Na de PVV-zege van afgelopen week werd her en der gedemonstreerd tegen fascisme. Het verband tussen het een en ander leek duidelijk. Bij een talkshow zat een jonge demonstrant in het publiek. ‘Was het een demonstratie voor of tegen iets?’, vroeg de presentator haar – het niveau was hoog. Ze zei dat het een demonstratie tegen fascisme was. ‘Omdat je vindt dat Wilders fascistisch is?’, vroeg de presentator door. ‘Ja’, zei de vrouw. Lees verder

Is de PVV fascistisch?

Over die vraag schreef ik in 2011 mijn bachelorscriptie aan de Tilburg University. Rob Riemen had dat in 2010 beweerd in zijn essay De eeuwige terugkeer van het fascisme, maar ik vond zijn onderbouwing niet overtuigend, omdat hij zijn beweringen niet staafde met concrete voorbeelden. Aan de hand van de theorie die historicus Robert Paxton uiteenzet in The Anatomy of Fascism (2004) bestudeerde ik het reilen en zeilen van de Partij Voor de Vrijheid, en ik kwam tot de conclusie dat de PVV terecht fascistisch genoemd kan worden. De scriptie werd beloond met het hoogst mogelijke cijfer, een 10. Klik hier om de scriptie ‘Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics’ te lezen.